MSB Technology Select DAC cao cấp

Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Select DAC được Công Audio nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Đây là sản phẩm cao cấp nhất của hãng, trong ngành công nghệ audio hiện nay khó có đối thủ vượt qua được, không ngoa có thể nói đây là “King Off DAC”.