Loa cao cấp Vienna Acoustics The Music

Niềm đam mê, kỹ năng, khả năng lãnh đạo, sự đổi mới, tầm nhìn, tính hòa hợp, tinh thần đồng đội: những từ gợi lên những phẩm giá và nghệ thuật của The Music. Đó cũng luôn là mục tiêu của Vienna Acoustics và The Music là thành tựu mới nhất của công ty, siêu phẩm đầu tiên trong Series Klimt của Vienna Acoustics.

Danh mục: ,