Kệ máy SRG Model III Symphony

Nằm ở phân khúc giữa của hãng SRG Audio. Được tận dụng 3 công nghệ của dòng đầu bảng Stetament.
Rất cơ động, linh hoạt cho người chơi, khi nâng cấp thay đổi thiết bị.
Âm thanh trong trẻo, chi tiết và trung thực hơn. Đưa hệ thống audio hiend lên tầm cao mới.