Dây nguồn Audio Ansuz X2

Dây nguồn X2 nằm trong bộ seria X2 của 1 loạt nhiều loại sản phẩm khác nữa của Ansuz Acoustic. Nhìn bên ngoài nó có mầu trắng. Số 2 thể hiện đời 2 tức là X2 là dòng nâng cấp, cải tiến của dòng X.
Dây nguồn X2 nằm ở phân khúc thấp nhất của hãng, nó ở dưới dòng P2. X2 có mức giá rất thấp để cho các tín đồ Ansuz Acoutics dễ dàng sử dụng cho các bộ dàn mid end.
Dây nguồn X2 chỉ có phiên bản dài 2m ( đây là độ dài tối thiểu của dây nguồn Ansuz Acoustics)